Երկրաշարժը վերապրած բնակչության սոցիալ-մշակույթային ադապտացիան

Թորգոմ Գրիգորի Աղանյանի «Երկրաշարժը վերապրած բնակչության սոցիալ-մշակույթային ադապտացիան» Է.00.04 «Ազգագրություն» մասնագիտությամբ պատմական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսության սեղմագիրը:

Հեղինակներ / Authors
Աղանյան Թորգոմ Գրիգորի
Աղբյուր / Source
Է.00.04 «Ազգագրություն» մասնագիտությամբ պատմական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսության սեղմագիր
Տարի / Year
2017
Վայր / Place
ՀԱԻ, Երևան