Տորք Դալալյան

Torq Dalalyan

Տորք Դալալյան's picture
Scientific degree
բանասիրական գիտությունների թեկնածու
Position
Senior researcher
Specialization
բանասեր-լեզվաբան, բանագետ
Employee of the institute since
2007
Research fields
Հայ-օսական լեզվամշակութային առընչություններ (ընդհանուր հնդեվրոպական ժառանգություն, «կովկասյան» ենթաշերտ, իրանական միջնաշերտ, առասպելները եւ էպոսները, փոխադարձ փոխառություններ)
Հայ բանագիտություն եւ առասպելաբանություն Համեմատական դիցաբանություն եւ էպոսագիտություն
Իրանական եւ հայկական լեզվաբանություն (ստուգաբանություններ, բառագիտություն), քաղաքային եւ գյուղատնտեսական ոլորտներին վերաբերող եզրաբանության քննություն
Իրանական ժողովուրդների ինքնության խնդիրներ
Առաջավոր Ասիայի եւ Կովկասի սկյութական ցեղերի պատմություն, լեզու եւ մշակույթ
E-mail
torq.dalalyan@iae.am