Գիտաժողովներ

<a href="/hy/events-and-activities/737">Գիտաժողով «Քաղաքական բռնությունները Հարավային Կովկասում խորհրդայնացումից մինչև 50-ական թթ. պատմություն, մշակույթ, հիշողություն» </a>

Գիտաժողովի ընդհանուր ակնարկ

<a href="/hy/events-and-activities/735">Գիտաժողով․ «Հայ ժողովրդական մշակույթ»</a>

2017 թ. նոյեմբերի 27-29-ին Հնագիտության և ազգագրության ինստիտու­տում կհրավիրվի «Հայ ժողովրդական մշակույթ» խորա­գրով հեր­թական գի­տական նստաշրջանը։

 

Զեկուցումներն ընդունվելու են թղթային տարբերակով և էլեկտրոնային կրիչով։

 

Զեկուցումները պետք է հանձնել մինչև ս.թ. նոյեմբերի 10-ը՝ նստաշրջանի կազմակերպական հանձնախմբի անդամներ Թամար Հայրապետյանին, Սուրեն Հոբոսյանին, Հարություն Մարությանին։

 

Զեկուցումների ընդունման մասին կտեղեկացվի մինչև ս.թ. նոյեմբերի 20-ը։

 

Զեկուցումների տեքստերին առաջադրվող մի շարք պահանջներ.

 

<a href="/hy/events-and-activities/ysc15conf">Երիտասարդ գիտնականների 15-րդ միջազգային գիտաժողով. «Հնագիտություն, ազգաբանություն, բանագիտություն. միջգիտակարգային մոտեցումներ»</a>

 

ՀՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ, ԱԶԳԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, ԲԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ.

ՄԻՋԳԻՏԱԿԱՐԳԱՅԻՆ ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐ

Երիտասարդ գիտնականների 15-րդ միջազգային գիտաժողով 

<a href="/hy/conf-tseghaspanutyunits-heto">«Կանայք պատերազմում»</a>

«ԿԱՆԱՅՔ ՊԱՏԵՐԱԶՄՈՒՄ» ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ (ՓԱՐԻԶ) ԵՎ ՀՀ ԳԱԱ ՀՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱԶԳԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ (ԵՐԵՎԱՆ)

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎ, 17-19 սեպտեմբեր, 2016 թ.

ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ՀԵՏՈ. ԳԵՆԴԵՐԱՑՎԱԾ ՏՐԱՎՄԱՅԻ ՓՈԽԱՆՑՈՒՄՆ ՈՒ ՎԵՐԱԻՄԱՍՏԱՎՈՐՈՒՄԸ

<a href="/hy/gitajoghov-avandakan%2Bardiakan">Ավանդականը և արդիականը հայ ժողովրդական մշակույթում</a>

2015 թ. նոյեմբերի 18-20-ը հրավիրվում է ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի «Ավանդականը և արդիականը հայ ժողովրդական մշակույթում» գիտաժողովը։
Գիտաժողովի նիստերը կկայանան ինստիտուտի գրադարանի դահլիճում։

Subscribe to RSS - Գիտաժողովներ