Գիտաժողովներ

<a href="/hy/events-and-activities/813">«ԱՐԱԳԱԾԻ ԹԻԿՈՒՆՔՈՒՄ». գիտաժողով՝ նվիրված հնագետ Տելեմակ Խաչատրյանի hիշատակին</a>

 

Գիտաժողովի ծրագիրը

«ԱՐԱԳԱԾԻ ԹԻԿՈՒՆՔՈՒՄ»
Գիտաժողով՝ նվիրված հնագետ Տելեմակ Խաչատրյանի hիշատակին

28.02.2018 թ.
Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի դահլիճ

10.00-10.20 
ԲԱՑՄԱՆ ԽՈՍՔ
Պավել Ավետիսյան, ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի տնօրեն
Հայկ Ավետիսյան, ԵՊՀ հնագիտության և ազգագրության ամբիոնի վարիչ

10.20-10.45
ՆՈՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՎԱՂ ԲՐՈՆԶԻ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՓՈՒԼԱԲԱԺԱՆՄԱՆ ԵՎ ԺԱՄԱՆԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԽՆԴՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
Ռուբեն Բադալյան

<a href="/hy/funeral-conf">Գիտաժողով․ «Թաղման ծեսը հնագույն ժամանակներից մինչև մեր օրերը (Հայկական լեռնաշխարհ և Հարավային Կովկաս)»</a>

 

«Թաղման ծեսը հնագույն ժամանակներից մինչև մեր օրերը (Հայկական լեռնաշխարհ և Հարավային Կովկաս)», 21-24 մայիս 2018 թ., ՀԱԻ, Երևան

 

<a href="/hy/events-and-activities/782">Գիտաժողով․ «Ավանդականը և արդիականը հայոց մշակույթում»</a>

 

2017 թ. նոյեմբերի 27-29-ը հրավիրվում է ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի «Ավանդականը և արդիականը հայոց մշակույթում» գիտաժողովը։

Նիստերը կկայանան ինստիտուտի գրադարանի դահլիճում։

Զեկուցման տևողությունը – 15 րոպե, հարցուպատասխան – 5 րոպե։

Քննարկումները՝ ամեն նիստի ավարտին։

 

27 նոյեմբերի

Առաջին նիստ – ժամը 10.00 – 13.00

Նիստավար – Լևոն Աբրահամյան

 

<a href="/hy/events-and-activities/737">Գիտաժողով «Քաղաքական բռնությունները Հարավային Կովկասում խորհրդայնացումից մինչև 50-ական թթ. պատմություն, մշակույթ, հիշողություն» </a>

Գիտաժողովի ընդհանուր ակնարկ

<a href="/hy/events-and-activities/735">Գիտաժողով․ «Հայ ժողովրդական մշակույթ»</a>

2017 թ. նոյեմբերի 27-29-ին Հնագիտության և ազգագրության ինստիտու­տում կհրավիրվի «Հայ ժողովրդական մշակույթ» խորա­գրով հեր­թական գի­տական նստաշրջանը։

 

Զեկուցումներն ընդունվելու են թղթային տարբերակով և էլեկտրոնային կրիչով։

 

Զեկուցումները պետք է հանձնել մինչև ս.թ. նոյեմբերի 10-ը՝ նստաշրջանի կազմակերպական հանձնախմբի անդամներ Թամար Հայրապետյանին, Սուրեն Հոբոսյանին, Հարություն Մարությանին։

 

Զեկուցումների ընդունման մասին կտեղեկացվի մինչև ս.թ. նոյեմբերի 20-ը։

 

Զեկուցումների տեքստերին առաջադրվող մի շարք պահանջներ.

 

Subscribe to RSS - Գիտաժողովներ