Միջնադարյան Արցախի գյուղատնտեսական մշակույթն ըստ Տիգրանակերտի պեղումների նյութերի

Հովսեփյան Ռուբեն Լեոնիդի
Միջնադարյան Արցախի գյուղատնտեսական մշակույթն ըստ Տիգրանակերտի պեղումների նյութերի
Է.00.03-‹‹Հնագիտություն›› մասնագիտությամբ պատմական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսության
Սեղմագիր
Երևան – 2017

Հեղինակներ / Authors
Հովսեփյան Ռուբեն Լեոնիդի
Աղբյուր / Source
Է.00.03 - ‹‹Հնագիտություն›› մասնագիտությամբ պատմական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսության սեղմագիր
Տարի / Year
2017
Ամիս / Month
մայիս
Օր / Day
12
Վայր / Place
ՀԱԻ, Երևան
Պիտակ / Tag
Տիգրանակերտ
հնագիտություն