Մեսրոպ Արքեպիսկոպոս Սմբատյանցի վիմագրական գործունեությունը

Ադամյան Սուսաննա Խաչատուրի «Մեսրոպ Արքեպիսկոպոս Սմբատյանցի վիմագրական գործունեությունը» Է.00.03 - ‹‹Հնագիտություն›› մասնագիտությամբ պատմական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսության սեղմագիր

Հեղինակներ / Authors
Ադամյան Սուսաննա
Աղբյուր / Source
Է.00.03 - ‹‹Հնագիտություն›› մասնագիտությամբ պատմական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսության սեղմագիր
Տարի / Year
2017
Վայր / Place
ՀԱԻ, Երևան
Երկիր / Country
Հայաստան
Պիտակ / Tag
վիմագրեր