ՀԱԻ ԵԳ 15-րդ գիտաժողովի ծրագիր / IAE YS 15th conference program

Երիտասարդ գիտնականների 15-րդ միջազգային գիտաժողովի՝ «Հնագիտություն, ազգաբանություն, բանագիտություն. միջգիտակարգային մոտեցումներ» ծրագիր

Հեղինակներ / Authors
Աստղիկ Բաբաջանյան
Աղբյուր / Source
ՀԱԻ
Տարի / Year
2017
Վայր / Place
Երևան
Երկիր / Country
Հայաստան
Ֆայլեր / Files
Պիտակ / Tag
գիտաժողով
ԵԳԽ
երիտասարդ գիտնականներ
երիտասարդ գիտնականների խորհուրդ