Ցանցային հարաբերությունները Հայաստան ներգաղթած սիրիահայերի շրջանում

Ներսիսյան Ս․ 2017. Ցանցային հարաբերությունները Հայաստան ներգաղթած սիրիահայերի շրջանում: Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի աշխատություններ, N2. Հաբիտուս 2, Երևան, «Գիտություն», էջ 195-209:

Հեղինակներ / Authors
Սոնա Ներսիսյան
Աղբյուր / Source
Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի աշխատություններ
Տարի / Year
2017
No.
2 (Հաբիտուս 2)
Վայր / Place
Երևան
Երկիր / Country
Հայաստան
Ֆայլեր / Files