Ազգագրություն առարկայի մինիմումի քննական հարցաշար

Աղբյուր / Source
ՀԱԻ
Տարի / Year
2017
Վայր / Place
ՀԱԻ, Երևան
Երկիր / Country
Հայաստան
Պիտակ / Tag
քննություն
հարցաշար
մինիմում
ազգագրություն