Հայաստանի վաղ հնագիտության բաժին

Հայաստանի Հանրապետության տարածքի վաղ հոլոցենի հուշարձանները. մշակութային առանձնահատկությունների դրսևորման և ժամանակագրության հիմնախնդիրները

Աշխատակազմ

Հայկ Հայդոսյան Լաբորանտ
Մարիամ Ամիրյան Լաբորանտ
Նորա Ենգիբարյան Գիտաշխատող
Նվարդ Տիրացյան Կրտսեր գիտաշխատող
Պավել Ավետիսյան Առաջատար գիտաշխատող
Ռուբեն Բադալյան Առաջատար գիտաշխատող
Սեդա Դևեջյան Ավագ գիտաշխատող
Սիմոն Հմայակյան Ավագ գիտաշխատող
Սոնա Մանուկյան Հայցորդ
Վարդուհի Մելիքյան Կրտսեր գիտաշխատող
Subscribe to RSS - Հայաստանի վաղ հնագիտության բաժին