«Թաղման ծեսը ․․․» գիտաժողովի ծրագիրը

 

Գիտաժողով

 

Թաղման ծեսը հնագույն ժամանակներից

մինչև մեր օրերը

(Հայկական լեռնաշխարհ և Հարավային Կովկաս)

 

21-24 մայիս 2018 թ.

ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ, Երևան

http://iae.am/hy/funeral-conf

 

 

Գիտաժողովի ծրագիրը

 

 

Գիտաժողովի 1-ին, 2-րդ և 4-րդ օրերը` 21-ը, 22-ը և 24-ը մայիսի, կանցկացվեն ԵՊՀ 8-րդ մասնաշենքի դահլիճում (A - ք. Երևան, Աբովյան 52/ա),

իսկ 3-րդ օրը՝ 23-ը մայիսի՝ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի դահլիճում (B - ք․ Երևան, Չարենցի 15):

 

Օր 1 - 21 մայիս 2018, երկուշաբթի

 

Գիտաժողովի բացումը

10:00

Բացման խոսք

 Լևոն Աբրահամյան, Պավել Ավետիսյան

   
 

Զեկույցներ

10:25

1. Ի՞նչ է Death Studies-ը և ինչո՞ւ է այն մեզ հարկավոր

Սմբատ Հակոբյան

10:50

2. Թաղումնային իրագործումների, առասպելաբանությունների և ինքնությունների փոփոխությունը Հայկական լեռնաշխարհում և Հարավային Կովկասում հազարամյակների ընթացքում. հետազոտությունների արդի վիճակը

Գրեգորի Արեշյան

11:15

Ընդմիջում 10 րոպե

 

 

Թաղման ծեսը նախաքրիստոնեական ժամանակներում

Նիստավար՝ Ռոման Հովսեփյան

11:25

3. Հայաստանի թաղման լանդշաֆտը. ժայռային լանդշավտի հարմարեցումը և մոդելավորումը նեոլիթից մինչև միջնադար

Բորիս Գասպարյան, Ռոբերտո Դան, Պրիշիլա Վիտոլո, Արթուր Պետրոսյան

11:50

4. Փիջուտի վաղբրոնզեդարյան դամբարանը

Սուրեն Հոբոսյան, Գարիկ Փրվեյան, Լիլիթ Տեր-Մինասյան, Անահիտ Խուդավերդյան, Անի Սարատիկյան

12:15

5. Վիշապի թաղման ծեսը (ըստ Տիրինկատարի պեղումների արդյունքների)

Արսեն Բոբոխյան

12:40

6. Ցլի զոհաբերությունը թաղման ծեսում (ըստ թռեղք-վանաձորյան դամբարանային համալիրների նյութերի)

Պավել Ավետիսյան, Վարդուհի Մելիքյան

13:05

Ընդմիջում 1 ժամ

 

Նիստավար՝ Արսեն Բոբոխյան

14:05

7. Դիակիզման ծեսը Հայաստանի Հանրապետության տարածքում մ.թ.ա. II – I հազարամյակներում

Արամ Գևորգյան, Նվարդ Տիրացյան

14:30

8. Թաղման ծեսը մեկնաբանելու հարցի շուրջ (ըստ Հայկական լեռնաշխարհի բրոնզ-երկաթեդարյան դամբարանների նյութերի)

Գարեգին Թումանյան

14:55

9. Անվավոր փոխադրամիջոցներն ուշ բրոնզեդարյան թաղման ծիսակարգում (մ․թ․ա․ XVI-XIIIդդ)

Բենիկ Վարդանյան

15:20

10. Շարժումը և դադարը թաղման ծեսում

Հայկ Ավետիսյան, Արտակ Գնունի, Նատալիա Ավետիսյան, Լևոն Մկրտչյան, Արսեն Բոբոխյան

15:45

Ընդմիջում 10 րոպե

 

Նիստավար՝ Գարեգին Թումանյան

15:55

11. Սևանի ավազանի խմբային թաղումների ֆենոմենը

Ռուզան Մկրտչյան, Աշոտ Փիլիպոսյան, Հասմիկ Սիմոնյան

 

 

 

16:20

12. Մեծամորի վերաթաղումներ պարունակող դամբարանաբլուրները

Աշոտ Փիլիպոսյան, Արտավազդ Զաքյան, Հասմիկ Սիմոնյան, Մատեուշ Իսկրա

16:45

13. Սեռորոշիչ ցուցիչներ թաղման ծեսում

Համազասպ Խաչատրյան

17:10

14. Զոհի գլխի թաղման ծեսը․ հնագիտական և ազգագրական համատեքստը

Լարիսա Եգանյան

17:35

Ընդմիջում 10 րոպե

17:45

Քննարկումներ

18:15

Գիտաժողովի 1-ին օրվա ավարտ

 

 

 

 

Օր 2 - 22 մայիս 2018, երեքշաբթի

 

Թաղման ծեսը նախաքրիստոնեական ժամանակներում (շարունակություն)

Նիստավար՝ Աշոտ Փիլիպոսյան

10:00

15. Մարդկանց շարային երթը որպես հնագույն ծեսի մշակված արար

 Աշոտ Փիլիպոսյան

10:25

16. Հավերժության տանող երկու ուղիների և ֆալլոսաձև կոթողների շուրջ

Սիմոն Հմայակյան

10:50

17. Ձևափոխելով լեռները. Հայաստանում ուրարտական ժայռափոր ճարտարապետության զարգացումը հին և նոր բացահայտումների լույսի ներքո

Ռոբերտո Դան, Արթուր Պետրոսյան, Պրիշիլա Վիտոլո, Բորիս Գասպարյան

11:15

18. Թեյշեբաինիի թաղման ծեսը

Հակոբ Սիմոնյան

11:40

Ընդմիջում 10 րոպե

 

Նիստավար՝ Հակոբ Սիմոնյան

11:50

19. Մեծամորի քաղաքային թաղամասի որոշ հատվածները որպես թաղման տարածք հետուրարտական շրջանում

Արտավազդ Զաքյան, Հասմիկ Սիմոնյան, Մատեուշ Իսկրա, Օտտո Բագգի, Մենուա Գևորգյան, Տատիանա Ադամովսկա, Էլիզաբեթ Բաստիան

 

 

 

12:15

20. Բույսերը Հայաստանի տարածքի նախաքրիստոնեական ժամանակների թաղումներում

Ռոման Հովսեփյան

12:40

21. Գինին թաղման ծեսում

Բորիս Գասպարյան, Սուրեն Հոբոսյան, Արսեն Բոբոխյան, Արթուր Պետրոսյան, Անահիտ Խուդավերդյան

13:05

Ընդմիջում 1 ժամ

 

 

Թաղման ծեսը քրիստոնեական ժամանակներում

Նիստավարներ՝ Համլետ Պետրոսյան

14:05

22. Խաչքարը որպես մահարձան. վերածնող բանաձևի խաչքարային տարբերակը

Լևոն Աբրահամյան, Արա Դեմիրխանյան

14:30

23. Լուսավորության միջոցները թաղման ծեսում

Դիաննա Միրիջանյան, Արման Նալբանդյան

14:55

24. Մասունքավորումը և դամբարան-մասունքարանները հայ վաղքրիստոնեական մշակույթում

Համլետ Պետրոսյան

15:20

25. Մասունքների պաշտամունքը հայոց մեջ և երկրորդային թաղման ծեսը

Լիլիթ Սիմոնյան

15:45

Ընդմիջում 10 րոպե

15:55

Քննարկումներ

16:30

Գիտաժողովի 2-րդ օրվա ավարտ

 
 

Օր 3 - 23 մայիս 2018, չորեքշաբթի

 

Թաղման ծեսը բանահյուսական և ազգագրական նյութերում

Նիստավար՝ Նվարդ Վարդանյան

10:00

26. Մահվան ու թաղման մոտիվները հայ բանահյուսության ալեքսանդրյան սյուժեներում

Էսթեր Խեմչյան

10:25

27. “Веселые похороны”

Эмма Петросян

10:50

28. Գորգը Հայոց թաղման ծեսում

Լիլիա Ավանեսյան

11:15

29. Թաղումը և դրան առնչվող հավատալիքները Հայ վիպական բանահյուսության մեջ

Սիրանուշ Առաքելյան

11:40

Ընդմիջում 10 րոպե

11:50

30. Հանգուցյալի փոխակերպումը չար ոգու. գոռնափշտիկ (ըստ հայ ժողովրդական սնահավատական զրույցների)

Հասմիկ Գալստյան

12:15

31. Մահվան առասպելաստեղծ պատկերավորումը հայ ժողովրդական ողբերգերում

Նվարդ Վարդանյան

12:40

32. Ողբերգի արդի դրսեւորումները Շիրակում

Հասմիկ Հարությունյան

13:05

Ընդմիջում 1 ժամ

 

Նիստավար՝ Յակոբ Չոլաքեան

14:05

33. Օրոր – ողբերգերը անգլիական և հայկական  բանահյուսության մեջ

Հասմիկ Մատիկյան

14:30

34. «Մահ» հասկացությանը վերաբերվող բարբառային բառաշերտի ընդհանուր բնութագիրը

Հայկանուշ Մեսրոպյան

14:55

35. Զավեշտի դրսևորման միջոցները թաղման կրոնական արարողակարգին առնչվող անեկդոտներում

Արմեն Սարգսյան

15:20

Ընդմիջում 10 րոպե

15:30

36. Թաղման ծիսակարգը Գավառի տարածաշրջանում և դրա արտացոլումը անեկդոտ – զվարճախոսություններում

Լուսինե Ղռեջյան

15:55

37. Թաղման ծեսը արդի հայ արձակում

Անի Հովնանյան

16:20

Քննարկումներ

16:50

Գիտաժողովի 3-րդ օրվա ավարտ

 

 

 

Օր 4 - 24 մայիս 2018, հինգշաբթի

 

Թաղման ծեսը մեր օրերում

Նիստավար՝ Լևոն Աբրահամյան

10:00

38. «Մի՛ նկարիր նրանց, նրանք արդեն մահացած են». ինչու՞ մենք այլևս չենք լուսանկարում թաղման ծեսերը

Սմբատ Հակոբյան

10:25

39. Նոր արարողություններ նախնիների հիշատակման  ավանդույթների համատեքստում

Սամվել Մկրտչյան

10:50

40. Միգրանտների հուղարկավորումը Հայաստանում. սգից մինչև ինքնության կառուցակցում

Միհրան Գալստյան

11:15

Ընդմիջում 10 րոպե

11:25

41. Հայ նեո-հեթանոսների թաղման ծեսը արդի քաղաքական, սոցիալական և մշակութային հակասությունների համատեքստում

Յուլիա Անտոնյան

11:50

42. Թաղման ծեսի փերֆորմանսը հայաստանյան սոցիալական շարժումների և ցույցերի ժամանակ

Սմբատ Հակոբյան, Համլետ Մելքումյան

12:15

Ընդմիջում 10 րոպե

 

 

 

             Գերեզմանոցը մեր օրերում

             Նիստավար՝ Սմբատ Հակոբյան

12:25

43. Գյումրու «Հին գերեզմանոցը»`  որպես մշակութային պահպանական միավոր

Ինգա Ավագյան

12:50

44. Գերեզմանատուներն ու տապանական արձանագրությիւնները Քեսապի շրջանին մէջ

Յակոբ Չոլաքեան

13:15

Ընդմիջում 1 ժամ

14:15

45. Սարդարապատի հերոսի շիրիմը հուշահամալիրում.պատերազմի պատմություն

Սվետլանա Պողոսյան

14:40

46. Մեմորիալ հուշարձանների տեղադրման կարգն ու գեղարվեստական առանձնահատկությունները Հայաստանի երրորդ հանրապետության ժամանակաշրջանում

Անի Հայկազուն Գրիգորյան

15:05

47. Հարսանյաց տարրերը տապանաքարային պատկերավորումներում (նորովի մեկնաբանում ազգագրական նյութերի լույսի ներքո)

Լիաննա Բեգինյան

15:30

Ընդմիջում 10 րոպե

15:40

Քննարկումներ, գիտաժողովի ամփոփում

16:10

Գիտաժողովի ավարտ

 

Top image

Շտեմարան

«Թաղման ծեսը հնագույն ժամանակներից մինչև մեր օրերը (Հայկական լեռնաշխարհ և Հարավային Կովկաս)» գիտաժողովի ծրագիրը

«Թաղման ծեսը հնագույն ժամանակներից մինչև մեր օրերը (Հայկական լեռնաշխարհ և Հարավային Կովկաս)» գիտաժողովի ծրագիրը

Գիտաժողով «Թաղման ծեսը հնագույն ժամանակներից մինչև մեր օրերը (Հայկական լեռնաշխարհ և Հարավային Կովկաս)», 21-24 մայիս 2018 թ., Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտԵրևան

Հեղինակներ / Authors
Ռոման Հովսեփյան
Աղբյուր / Source
ՀԱԻ
Տարի / Year
2018
Ամիս / Month
մայիս
Օր / Day
1
Վայր / Place
Երևան, ՀԱԻ
Երկիր / Country
Հայաստան
Պիտակ / Tag
գիտաժողով
ծրագիր