Ղեկավար անձնակազմ

Վար­չա­տն­տե­սա­կան մասը ներառում է տնօրինությունը, հաշվա­պահությունը, տնտեսական մասը` կրտսեր սպասարկող անձնակազմով, ավտո­պարկը, հնագիտական հանգրվանների պահպա­նության ծառայությունը, կաթսայա­տունը: Ինստիտուտի ենթակառուցվածքի մաս են կազմում նաև դաշտային հետազոտություններ իրականացնող հնա­գիտական արշավախմբերը:

Տնօրեն՝ Պավել Ավետիսյան
Փոխտնօրեն՝ Գագիկ Սարգսյան

Տնտեսվար՝ Արտակ Ավետիսյան
Կադրերի բաժին
Հաշվապահություն