Սեմինարներ

<a href="/hy/events-and-activities/952">Սեմինար․ «Սուրբ համարվող ձեռագրերի, հնատիպ գրքերի և դրանց շուրջ ձևավորված խորհրդանշական հարուստ մշակույթի ուսումնասիրությունը»</a>

Paleoseismicity and archeoseismicity – study cases of Iran, Italia, France (Dr. Olivier Bellier)

 

This lecture will be focused on the archeoseismicity and palaeoseismology (Iran, Italia and France). The relationship between earthquakes and tectonics (including plate tectonics) will be presented as well as the use of archaeology to characterize past earthquakes. Palaeoseismicity will be also investigated in addition of the archaeological data to understand and define the landscape changes.

<a href="/hy/events-and-activities/906">Հնասեյսմիկայնություն. դիպվածներ Իրանից, Իտալիայից և Ֆրանսիայից (Օլիվյե Բելյե)</a>

 

Paleoseismicity and archeoseismicity – study cases of Iran, Italia, France

Dr. Olivier Bellier, directeur du Centre Europeen de Recherche et d'Enseignement de Geosciences de l'Environnement
CEREGE - UM 34 AIX-MARSEILLE UNIVERSITE, CNRS, IRD, Collège de France, INRA

 

 

Quaternary landscapes in the Lesser Caucasus, geomorphic response to climate changes and human occupations

 

This lecture will encompass 17 years of research in the Caucasus in the frame of international collaborations working together on climate, landscape changes, and archaeology.

The impact of the Caspian sea relative level changes on the hydrosystem and prehistoric settlements will be explained. This to the discovering of the oldest water management and irrigation structures known, linked to climate and development of the Neolithic societies in the Lesser Caucasus.

 

<a href="/hy/events-and-activities/903">Չորրորդական ժամանակաշրջանի լանդշաֆտները Փոքր Կովկասում. կլիմայական փոփոխությունների և մարդու գործունեության արտացոլումը գեոմորֆոլոգիայի վրա</a>

 

Այս դասախոսության ժամանակ ամփոփ անդրադարձ կարվի միջազգային համագործակցությունների շրջանակներում Կովկասի կլիմայի, լանդշաֆտի փոփոխությունների եւ հնագիտության մեր 17 տարվա հետազոտությունների արդյունքներին:

Դասախոսության ընթացքում կբացատրենք Կասպից ծովի հարաբերական մակարդակի փոփոխությունների ազդեցությունը տարածաշրջանի հիդրոհամակարգի եւ նախապատմական բնակավայրերի վրա: Կներկայացնենք ջրային ռեսուրսների կառավարման եւ ոռոգման հայտնի ամենահին կառույցները, որոնք կապված են Փոքր Կովկասի կլիմայի և նորքարեդարյան հասարակությունների զարգացման հետ:

<a href="/hy/events-and-activities/843">Լվիվի (Լվով) կաթողիկե եկեղեցիները և դրանց համայնքային պատկանելիության խնդիրը</a>

 

Ուկրաինայի Լվիվ (Լվով) քաղաքում կան հայկական մշակույթի բազմաթիվ հետքեր, այդ թվում նաև կաթողիկե հայերի, որոնք, ըստ էության, կաթոլիկություն էին ընդունել Լեհական պետության հանրահայտ` 1699 թվականի դավանափոխության պարտադրանքից հետո: Այդ պարտադրանքից հետո կաթողիկե շատ հայեր դարերի ընթացքում կորցրին ազգային ինքնությունը:

Այս սեմինարը նվիրված կլինի կաթողիկե հայերի թողած ժառանգությանը և այդ ժառանգության պատառիկների վեր հանմանը:

<a href="/hy/events-and-activities/713">«Վաղարշապատ. վանքերը և վիմական արձանագրությունները» գրքի ներկայացում և քննարկում</a>

ՀԱԻ ԵԳԽ-ն շարունակում է գիտաշխատողների հետազոտություններին և հրատարակություններին նվիրված սեմինարների շարքը: 
Փետրվարի 17-ին, ժամը 15:00-ին վիմագրության բաժնի ավագ գիտաշխատող, պ.գ.թ. Արսեն Հարությունյանը ներկայացնելու է իր «Վաղարշապատ. վանքերը և վիմական արձանագրությունները» գիրքը (Խմբագիր՝ Գագիկ Գ. Սարգսյան, Ս. Էջմիածին, Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածնի հրատ., 2016, 548 էջ + 5 ներդիր):

<a href="/hy/events-and-activities/490">«Մշակութային մարդաբանությունը Լեհաստանում. պատմությունն ու ներկան»</a>

Դասախոսությունը նվիրված է լինելու մշակութային մարդաբանության ձևավորմանը Լեհաստանում, դրա զարգացմանն ու հիմնարար միտումներին:

Subscribe to RSS - Սեմինարներ