Սփյուռքի հետազոտության բաժին

Սփյուռքի հետազոտությունների բաժնի գործունեության հիմնական նպատակը ժամանակակից սփյուռքի 

ուսումնասիրության համար անհրաժեշտ վերլուծական ռեսուրսի ստեղծումն է:

Բաժինն իր առջև դրել է հետևյալ խնդիրերը.

  • էթնոսի տարբեր հատվածների տնտեսական, սոցիալական և հոգևոր ներուժի բացահայտում, ​​

  • համազգային և առանձնահատուկ խնդիրների լուծման  գործընթացում էթնոսի համախմբող ներուժի ակտիվացման ուղիների որոնում,

  • ազգային նկարագրի  պահպանմանն ու զարգացմանն ուղղված ռազմավարության մշակում:

 

Գործունեություն

Սփյուռքի հետազոտությունների բաժինն իր գործունեությունը սկսել է 2011 թվականից և իրականացրել է ժամանակակից սփյուռքի ուսումնասիրման մի շարք ծրագրեր:

Աշխատակազմ

Ալեքս Քալայջյան Ավագ լաբորանտ
Լուսինե Տանաջյան Կրտսեր գիտաշխատող
Կարինե Նալբանդյան Կրտսեր գիտաշխատող
Ռուբեն Կարապետյան Բաժնի վարիչ
Սյուզաննա Բարսեղյան Կրտսեր գիտաշխատող
Սոնա Ներսիսյան Կրտսեր գիտաշխատող
Subscribe to RSS - Սփյուռքի հետազոտության բաժին