Conferences

Գիտաժողով․ «Ավանդականը և արդիականը հայոց մշակույթում»

 

2017 թ. նոյեմբերի 27-29-ը հրավիրվում է ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի «Ավանդականը և արդիականը հայոց մշակույթում» գիտաժողովը։

Նիստերը կկայանան ինստիտուտի գրադարանի դահլիճում։

Զեկուցման տևողությունը – 15 րոպե, հարցուպատասխան – 5 րոպե։

Քննարկումները՝ ամեն նիստի ավարտին։

 

27 նոյեմբերի

Առաջին նիստ – ժամը 10.00 – 13.00

Նիստավար – Լևոն Աբրահամյան

 

Գիտաժողով «Քաղաքական բռնությունները Հարավային Կովկասում խորհրդայնացումից մինչև 50-ական թթ. պատմություն, մշակույթ, հիշողություն»

Գիտաժողովի ընդհանուր ակնարկ

Գիտաժողով․ «Հայ ժողովրդական մշակույթ»

2017 թ. նոյեմբերի 27-29-ին Հնագիտության և ազգագրության ինստիտու­տում կհրավիրվի «Հայ ժողովրդական մշակույթ» խորա­գրով հեր­թական գի­տական նստաշրջանը։

 

Զեկուցումներն ընդունվելու են թղթային տարբերակով և էլեկտրոնային կրիչով։

 

Զեկուցումները պետք է հանձնել մինչև ս.թ. նոյեմբերի 10-ը՝ նստաշրջանի կազմակերպական հանձնախմբի անդամներ Թամար Հայրապետյանին, Սուրեն Հոբոսյանին, Հարություն Մարությանին։

 

Զեկուցումների ընդունման մասին կտեղեկացվի մինչև ս.թ. նոյեմբերի 20-ը։

 

Զեկուցումների տեքստերին առաջադրվող մի շարք պահանջներ.

 

Երիտասարդ գիտնականների 15-րդ միջազգային գիտաժողով. «Հնագիտություն, ազգաբանություն, բանագիտություն. միջգիտակարգային մոտեցումներ»

 

ՀՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ, ԱԶԳԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, ԲԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ.

ՄԻՋԳԻՏԱԿԱՐԳԱՅԻՆ ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐ

Երիտասարդ գիտնականների 15-րդ միջազգային գիտաժողով 

Subscribe to RSS - Conferences