Վան-Վասպուրականի ժողովրդական հեքիաթները (ըստ XIX դ. երկրորդ կեսի գրառումների)

Թամար Հայրապետյան. 2013. Վան-Վասպուրականի ժողովրդական հեքիաթները (ըստ XIX դ. երկրորդ կեսի գրառումների).  Վան քաղաքի առաջին հիշատակության 2865-ամյակին նվիրված  (7-8 հոկտեմբերի 2010 թ.)  նյութերի ժողովածու, միջազգային գիտաժողով,  Երևան, «Գիտություն», էջ  306-313:

Հեղինակներ / Authors: 
Թամար Հայրապետյան
Աղբյուր / Source: 
Միջազգային գիտաժողով
Տարի / Year: 
2013
Վայր / Place: 
Երևան