Սյունիքի հրաշապատում հեքիաթների և «Սասունցի Դավիթ» հերոսավեպի զուգադիր մոտիվների համեմատության շուրջ (ըստ XX դ. երկրորդ կեսի գրառումների)

Հեղինակներ / Authors: 
Թամար Հայրապետյան
Տարի / Year: 
2010
Վայր / Place: 
Գորիս