Չախմախն իբրև տեղեկատվական և տարածաժամանակային ցուցիչ հայկական հրաշապատում հեքիաթներում

Հայրապետյան Թամար. 2008. Չախմախն իբրև տեղեկատվական և տարածաժամանակային ցուցիչ հայկական հրաշապատում հեքիաթներում.Գրականության և մշակույթի արդի հիմնախնդիրները  (Բանասիրության հարցեր, Պրակ Գ. Մաս II)  Երևան, «Лингва», էջ 33-48:  

Հեղինակներ / Authors: 
Թամար Հայրապետյան
Տարի / Year: 
2008
No.: 
II
Վայր / Place: 
Երևան