Նվիրագործման ծեսը հեքիաթային անտառում (հայկական հրաշապատում հեքիաթների հիման վրա)

Թամար հայրապետյան. 2012. Նվիրագործման ծեսը հեքիաթային անտառում (հայկական հրաշապատում հեքիաթների հիման վրա). Ոսկե դիվան հեքիաթագիտական հանդես, Երևան, էջ 7-12:

Հեղինակներ / Authors: 
Թամար Հայրապետյան
Աղբյուր / Source: 
Ոսկե դիվան հեքիաթագիտական հանդես
Տարի / Year: 
2012
Վայր / Place: 
Երևան
Երկիր / Country: 
Հայաստան