Հայ ժողովրդական հեքիաթների գրառման և գիտական հրատարակության շուրջ

Թամար Հայրապետյան. 2009. Հայ ժողովրդական հեքիաթների գրառման և գիտական հրատարակության շուրջ. ՎԷմ համահայկական հանդես, Երևան, «Վէմ հանդես», էջ   157-162:

Հեղինակներ / Authors: 
Թամար Հայրապետյան
Աղբյուր / Source: 
ՎԷմ համահայկական հանդես
Տարի / Year: 
2009
Վայր / Place: 
Երևան
Ֆայլեր / Files: