Գրախոսություն. Հովհաննես Հովսեփյան. Ղարադաղի հայերը. Ազգագրական և բանահյուսական ժառանգություն

Թամար Հայրապետյան. 2009. Հովհաննես Հովսեփյան. Ղարադաղի հայերը. Ազգագրական և բանահյուսական  ժառանգություն. Գրախոսություն, Երևան,  ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն», էջ  278-280:

Հեղինակներ / Authors: 
Թամար Հայրապետյան
Աղբյուր / Source: 
Գրախոսություն
Տարի / Year: 
2009
Վայր / Place: 
Երևան