Հայկական վիշապամարտի երկու հակադիր կերպարներ

Հեղինակներ / Authors: 
Ա.Պետրոսյան
Տարի / Year: 
2010
Վայր / Place: 
Երևան