Ծիածանը հայոց պատկերացումներում

Հեղինակներ / Authors: 
Ա.Պետոսյան
Տարի / Year: 
2010
Վայր / Place: 
Երևան