Database

Author Year Title Source File/Link
Hovsepyan R., Melkonyan S. 2008 Results of the archaeobotanical materials presence analysis in Shaghat-1 Middle Bronze Age settlement
Թամար Հայրապետյան 2008 Գրախոսության փոխարեն. Աշանի շահ-նռան գույներն ու բույրերը
Арутюнян А. 2008 Керамика поселения Акнашен Керамика поселения Акнашен
Ա.Պետրոսյան 2008 Տիգրան Մեծի առասպելաբանական կերպարը
Թամար Հայրապետյան 2008 «Վիպասանքի» հնագույն առասպելների դրսևորումները «Սասնա ծռեր» դյուցազնավեպում և հայկական հրաշապատում հեքիաթներում
Թամար Հայրապետյան 2008 Չախմախն իբրև տեղեկատվական և տարածաժամանակային ցուցիչ հայկական հրաշապատում հեքիաթներում
Hovsepyan R., Willcox G. 2008 The earliest finds of cultivated plants in Armenia: evidence from charred remains and crop processing residues in pisé from the Neolithic settlements of Aratashen and Aknashen
Թամար Հայրապետյան 2007 Տոմարական և աստղաբաշխական պատկերացումները հայ ժողովրդական հեքիաթներում
Badalyan R., Lombard P., Avetisyan P., Chataigner Ch., Chabot J., Vila E., Hovsepyan R., Willcox G., Pessin H. 2007 New data on the late prehistory of the Southern Caucasus. The excavations at Aratashen (Armenia): preliminary report
Թամար Հայրապետյան 2007 Թատերական կյանքը Շուշիում (XIX դարի երկրորդ կես և XX դարի առաջին տասնամյակներ)
Թամար Հայրապետյան 2007 Գրախոսություն, Լեռնիկ Հակոբյան. «Դեպի Արարատ» (առաջին մաս)
Hovsepyan R. 2007 Pots contents at Nerkin-Naver tomb №4 (Republic of Armenia)
Ա.Պետրոսյան 2007 Ցեղասպանություն և ազգածնություն
Թամար Հայրապետյան 2007 Շուշիի ազատագրման 15-ամյակին նվիրված գիտաժողով
Hovsepyan R.A. 2007 Palaeoethnobotanical material from pots of tomb N3 of Nerkin Naver tombfield
Hovsepyan R.A. 2007 New archaeological finds from Shengavit site: plant remains from vessels of tomb N3
Թամար Հայրապետյան 2007 Եղիշե Չարենցի քնարերգության առասպելաբանական ակունքները Հայ ժողովրդական մշակույթ
Ա.Պետրոսյան 2006 Գրախոսություն. Ն. Ադոնց, Երկեր, հ. Ա
Թամար Հայրապետյան 2006 Տեղեկատվական և տարածաժամանակային տարրերը հայ ժողովրդական հեքիաթներում
Թամար Հայրապետյան 2006 Մարգարիտն ու մարջանն իբրև նվիրագործման բնակազմական ցուցիչներ Հայ ժողովրդական մշակույթ

Pages