Conferences

Conference "Syunik: Culture & Nature" (updated)


Գիտաժողովին մասնակցելու հայտերը (պահանջվում է լրացնել գիտաժողովում զեկուցողի կոնտակտային տվյալները, զեկուցման վերնագիրը, հեղինակներին և ամփոփագիրը) ընդունվում են միայն առցանց տարբերակով՝ մինչև 2021 թ դեկտեմբերի 1-ը։04/26/2022 - 09:00

Zooming the City։ An Anthropological Perspective


Тhe Department of Contemporary Anthropological Studies at the Institute of Archaeology & Ethnography of the National Academy of Sciences of Armenia invites you to take part in the international conference «Zooming the City։ An Anthropological Perspective» to be held in March 2022 in Yerevan09/24/2021 - 19:00

16th International Conference of Young Scientists "ARCHAEOLOGY, ETHNOLOGY, FOLKLORISTICS. INTERDISCIPLINARY APPROACHES"11/20/2019 - 10:00

The 2nd international conference "Archaeology of Armenia in Regional Context", Yerevan, 9-11 July 2019


The 2nd international conference "Archaeology of Armenia in Regional Context" will be held in Yerevan from the 9th to the 11th of July 2019.07/09/2019 - 09:30

Conference: Funeral rite from ancient times to nowadays (Armenian Highlands and South Caucasus)


Conference "Funeral rite from ancient times to nowadays (Armenian Highlands and South Caucasus)", 14-16 May, 2018, IAE, Yerevan, Armenia05/14/2018 - 09:00

International Conference: Of Diasporas and ‘Diasporics’: Seeking Novel Approaches in Studying Dispersion04/03/2018 - 12:00

CFP: Archaeology, Ethnography, Folkloristics: Interdisciplinary Approaches


The Institute of Archaeology and Ethnography invites you to participate in the 15th International Conference of Young Scientists, Archaeology, Ethnography and Folkloristics: Interdisciplinary Approaches at 2017, November 8-10, Yerevan.11/08/2017 - 10:00

CFP: The Armenian Family in the Context of Contemporary Challenges10/28/2017 - 12:00

"After genocide: Gendered trauma, transmission and reinvention"


International conference, Yerevan, May 21-22-23, 201605/21/2016 - 09:30

"Culture of Ancient Armenia", 16


«Culture of Ancient Armenia», forthcoming 16th scientific meeting01/18/2016 - 10:00

14th conference of young scientists


ETHNOGRAPHY, ARCHAEOLOGY, FOLKLORE: INTERDISCIPLINARY APPROACHES
14TH JUNIOR RESEARCHERS INTERNATIONAL CONFERENCE, 29-31 October 2015, Yerevan