ՀՀ ԳԱԱ ՀՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱԶԳԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ ՊՈԱԿ ԳԻՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄ

ՀԱԻ սեպտեմբերի 6-20 իրականացվելու է  գիտական և ճարտարագիտատեխնիկական պաշտոններում որակավորման ենթակա աշխատակիցների ատեստավորում

որակավորման ենթակա աշխատակիցների փաստաթղթերն ընդունվում են օգոստոսի 21-ից

մանրամասները տես՝ ՀԱԻ ՊՈԱԿ ԳԻՏԱԿԱՆ ԿԱԴՐԵՐԻ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ԿԱԶՄ և ՀԱԻ ՊՈԱԿ ԳԻՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՆԵՐՔԻՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ   

Thu, 08/05/2021 - 19:00