Սասունիկի դամբարանադաշտի ուսումնասիրություն

Դամբարանադաշտը գտնվում է Արագածոտնի մարզի Սասունիկ գյուղից  հյուսիս: 1983-1985թթ  դամբարանադաշտում պեղվել է 194 դամբարան, որոնք վերաբերում են ՎԲ, ՄԲ, ՈւԲ, և Վե դարաշրջաններին: Նախատեսվում է կատարել նյութի տիպաբանությամբ,  համեմատական   վերլուծությամբ, դամբարանների ժամանակագրությամբ ուսումնասիրություն:

 

Նորա Ենգիբարյան