Հայաստանի Հանրապետության տարածքի վաղ հոլոցենի հուշարձանները. մշակութային առանձնահատկությունների դրսևորման և ժամանակագրության հիմնախնդիրները

Հայաստանի տարբեր շրջաններում հայտնաբերված նեոլիթի վաղ փուլի հուշարձանները դեռևս համակողմանի ուսումնասիրված չեն: Թեմայի շրջանակներում ուսումնասիրվելու է Ք.ա. 10000 – 6000 հազ. հոլոցենի վաղագույն փուլի կամ նախակերամիկական նեոլիթի հուշարձանները ըստ քարի ինդուստրիայի վերլուծության, փորձ է արվելու ընդհանրացնելև վերլուծել նրանց մշակութային դրսևորման և ժամանակագրության հիմնախնդիրները:

 

Արթուր Պետրոսյան