Գետափ I. 2007-2014 թթ. պեղումների հիմնական արդյունքները