Հայաստան ներմուծած խեցեղենը IX-XIV դարերում

Tue, 12/01/2015 - 14:00 to 16:30

2015 թ․ դեկտեմբերի 1-ին ժամը 14:00-ին հրավիրվում է ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտին առընթեր դոկտորական ատենախոսությունների պաշտպանության մասնագիտական խորհրդի նիստ:

Օրակարգ

Նիստ առաջին

Փարիսա Հասանի Փորմոհամմադի «Հայաստան ներմուծած խեցեղենը IX-XIV դարերում»  ատենախոսական աշխատանքի պաշտպանությունը պատմական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցմամբ, Է.00.03 «Հնագիտություն» մասնագիտությամբ:

Ատենախոսությանը կարելի է ծանոթանալ ինստիտուտի գրադարանում:

Մասնագիտական խորհուրդ