Error message

  • Warning: Trying to access array offset on value of type null in template_preprocess_tb_megamenu_subnav() (line 296 of /home/iaeam/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.themes.inc).
  • Warning: Trying to access array offset on value of type null in template_preprocess_tb_megamenu_item() (line 86 of /home/iaeam/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.themes.inc).
  • Warning: Trying to access array offset on value of type null in template_preprocess_tb_megamenu_item() (line 86 of /home/iaeam/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.themes.inc).

ՀՀ-ում քաղաքացիական հասարակության ձևավորման էթնոմշակութային առանձնահատկությունները

Թեմայի  նպատակն է բացահայտել  էթնոմշակութային գործոնի տեղը, դերը և նշանակությունը Հայաստանում ձևավորվող քաղաքացիական հասարակությունում:  Դրա համար կուսումնասիրվեն ոչ ֆորմալ կապերի դերը  Հայաստանում գործող  հասարակական  կազմակերպությունների  ձևավորման և  դրանց   գործունեության   համատեքստում:  Քաղաքացիական հասարակության ուսումնասիրության   կարևոր  խնդիր է նաև սոցիալական ցանցերի միջոցով քաղաքացիական նախաձեռնությունների և շարժումների ձևավորման առանձնահատկությունների   բացահայտումը:

 

Նարեկ Գալստյան