2016 թ. գարնանային որակավորման քննություններ

ՀՀ ԳԱԱ ասպիրանտների և հայցորդների համար

2016 թ. Գարնանային որակավորման քննությունները նշանակված են.

 

Փիլիսոփայությունից

Մայիսի 24-ին ժ. 10:00

(Գիտակրթական կենտրոնի շենք, 2-րդ հարկ, 2.5 լս.)

 

Ինֆորմատիայից

Մայիսի 26-ին ժ. 10:30-ին

(Ինֆ. և ավտ. Պրոբլ. ի-տ, Պ. Սևակի 1, 3-րդ հարկ)

 

Օտար Լեզվից

Անգլերեն լեզու՝ հունիսի 21-ին և 22-ին ժ 10:00

Ֆրանսերեն լեզու՝ հունիսի 23-ին

Գերմաներեն լեզու՝ հունիսի 23-ին

(Օտար լեզուների ամբիոն, 11-րդ հարկ)

 

Օտար լեզվի քննության համար մինչև հունիսի 1-ը ներկայանալ ասպիրանտուրայի բաժին ցուցակագրվելու:

Tue, 05/24/2016 - 10:00 to Thu, 06/23/2016 - 10:00