ՀԱԻ ԵԳ 15-րդ գիտաժողովի ամփոփագրեր / IAE YS 15th conference abstracts

Երիտասարդ գիտնականների 15-րդ միջազգային գիտաժողովի՝ «Հնագիտություն, ազգաբանություն, բանագիտություն. միջգիտակարգային մոտեցումներ» ամփոփագրեր

Աղբյուր / Source: 
ՀԱԻ
Տարի / Year: 
2017
No.: 
15
Վայր / Place: 
Yerevan
Երկիր / Country: 
Armenia
Ֆայլեր / Files: