Հայերեն յուրահատուկ բառեր Թուրքիայի համշենցիների խոսվածքում

Հեղինակներ / Authors: 
Սերգեյ Վարդանյան
Աղբյուր / Source: 
Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի աշխատություններ
Տարի / Year: 
2018
No.: 
1
Ֆայլեր / Files: