Presentations

<a href="/en/events-and-activities/1019">Армянские источники по истории народов Северного Кавказа V-XIX вв.</a>

Проект посвящен вводу в научный оборот армянских источников по истории Северного Кавказа, которые должным образом не представлены в мировой науке, в частности в России. Изучение армянских источников будет способствовать более обширному пониманию истории Северного Кавказа. Цель данного проекта – выявление и систематизация данных армянских источников по истории Северного Кавказа, а также установление их научной ценности и степень достоверности.

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԸ ՈՐՊԵՍ ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ԿՈՎԿԱՍԻ ԺՈՂՈՎՈՒՐԴՆԵՐԻ V-XIX ԴԱՐԵՐԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ՍԿԶԲՆԱՂԲՅՈՒՐ

Նախագիծը նապատեսված է գիտական շրջանառության մեջ մտցնելու Հյուսիսային Կովկասի ժողովուրդների պատմությանն առնչվող հայկական աղբյուրները, որոնք պատշաճ կերպով ներկայացված չեն համաշխարհային գիտության մեջ, այդ թվում ռուսաստանյան գիտական շրջանակներում: Պետք է նշել, որ այդ սկզբնաղբյուրների ուսումնասիրումը կնպաստի Հյուսիսային Կովկասի պատմության էլ ավելի անկանխակալ հետազոտմանը: Այս նախագծի նպատակն է Հյուսիսային Կովկասի պատմությանն առնչվող հայկական աղբյուրներում առկա տվյալների վերհանումը և համակարգումը, դրանց գիտական արժեքի արժևորումը ու հավաստիության աստիճանի քննությունը: Ուսումնասիր

<a href="/en/events-and-activities/820">&quot;An Island in Spite of Itself: Armenians Making Community in Contemporary Istanbul&quot;</a>

Residents of Kinaliada, a predominantly Armenian island off Istanbul, constantly compare their tiny island to those of others within the same archipelago located on the Sea of Marmara. As they find those islands inhabited by local Greeks and Jews more desirable places to live, they find their own island as backward, inferior and less attractive.

«Մեկուսացում կղզում․ ժամանակակից Ստամբուլում հայերի համայնք ստեղծելու գործընթացների մասին» զեկուցում

Ս/թ․ մարտի 23-ին գիտխորհրդի նիստում Լոնդոնի համալսարանական քոլեջի (University Collage London (UCL)) Սալիմ Այկութ Օզթուրքը հանդես է գալու «Մեկուսացում կղզում․ ժամանակակից Ստամբուլում հայերի համայնք ստեղծելու գործընթացների մասին» զեկուցումով։

Զեկույց-դասախոսություն․ «Հարավային Կովկաս՝ առաջավորասիական հնագիտության նոր սահմանը. Իտալա-վրացական «Շիդա Քարթլիի հնագիտական ծրագրի» վերջին հետազոտությունները»

 

Դասախոսություն․ «Էպիկական երկվորյակներից մեկի հնագույն` բնիկ հայկական անվան վերականգնման և անձնանունների ստուգաբանության հարցերի շուրջ»

 

Հանդիպման առաջին մասում կներկայացվի ու կքննարկվի Վանաձորում հայագիտական կենտրոն-ինստիտուտ հիմնելու նախագիծը, իսկ երկրորդ մասը դասախոսություն է` «Էպիկական երկվորյակներից մեկի հնագույն` բնիկ հայկական անվան վերականգնման և անձնանունների ստուգաբանության հարցերի շուրջ» խորագրով:

«ՀԱԻ ինտերնետային կայքը (iae.am). կառուցվածքը, ֆունկցիաները և օգտագործման հնարավորությունները»

ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի կողմից իրականացվում են մի քանի տասնյակ գիտական ծրագրեր հնագիտության, ազգաբանության և բանագիտության ոլորտներում: Ինստիտուտում աշխատում են շուրջ երկու հարյուր մասնագետներ վերոհիշյալ ոլորտներից: Աշխատակիցների կողմից և ինստիտուտի գլխավորությամբ ամեն տարի հրատարակվում են հարյուրավոր հոդվածներ, գիտաժողովների նյութեր, գրքեր և այլ գիտական նյութեր: Ինստիտուտում արդեն առօրեական են դարձել վերոհիշյալ ոլորտներում կատարված հետազոտությունների արդյունքներն հանրայնացնող և քննարկող գիտաժողովները, սեմինարները, ատենախոսությունների պաշտպանությունները և այլ գիտական մ

Subscribe to RSS - Presentations