Error message

  • Warning: Trying to access array offset on value of type null in template_preprocess_tb_megamenu_subnav() (line 296 of /home/iaeam/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.themes.inc).
  • Warning: Trying to access array offset on value of type null in template_preprocess_tb_megamenu_item() (line 86 of /home/iaeam/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.themes.inc).
  • Warning: Trying to access array offset on value of type null in template_preprocess_tb_megamenu_item() (line 86 of /home/iaeam/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.themes.inc).

Կարինե Նալբանդյան

Կարինե Նալբանդյան's picture

Karine Nalbandyan

Կարինե Նալբանդյան's picture
Position: 
Junior researcher
Specialization: 
Biologist, Antropologist
Employee of the institute since: 
2011
Research fields: 
Ethnosociology
Diaspora Studies
Ethnic Minorities
Publications: 

1. К. Налбандян (2007), Дерматоглифическая характеристика ассирийской популяции села Верин Двин // Биологический журнал Армении, т. 59,  1-2, Союз, Ереван.
2.  Կ. Նալբանդյան (2010), К вопросу о генетической однородности ассирийцев, проживающих на територии Армении, с А. Паликян и Н. Кочар // Ավանդականը և արդիականը հայոց մշակույթում, Հայ ժողովրդական մշակույթ XV, Երևան:
3. Կ. Նալբանդյան (2012), Հայկական տեղեկատվական տարածքի մշակութային գերակայությունները // Հայրենիք-սփյուռք առնչությունները հայկական մամուլում, Երևան, էջ 156-184: 

1. К. Налбандян (2007), Дерматоглифическая характеристика ассирийской популяции села Верин Двин // Биологический журнал Армении, т. 59,  1-2, Союз, Ереван.
2.  Կ. Նալբանդյան (2010), К вопросу о генетической однородности ассирийцев, проживающих на територии Армении, с А. Паликян и Н. Кочар // Ավանդականը և արդիականը հայոց մշակույթում, Հայ ժողովրդական մշակույթ XV, Երևան:
3. Կ. Նալբանդյան (2012), Հայկական տեղեկատվական տարածքի մշակութային գերակայությունները // Հայրենիք-սփյուռք առնչությունները հայկական մամուլում, Երևան, էջ 156-184: 
4. Կ. Նալբանդյան (2014), Трудовая миграция как механизм формирования временных диаспоральных групп: к постановке проблемы и подходов к ее  исследованию // Հայ էթնիկությունը սեփական և այլազգի միջավայրում. Հետազոտական փորձ, խնդիրներ և հեռանկարներ, Երևան, էջ 78-84: 

E-mail: 
nalbandyankarine@yandex.ru