Տորք Դալալյան

Տորք Դալալյան's picture

Torq Dalalyan

Տորք Դալալյան's picture
Scientific degree: 
բանասիրական գիտությունների թեկնածու
Position: 
Senior researcher
Vice-director
Specialization: 
բանասեր-լեզվաբան, բանագետ
Employee of the institute since: 
2007
Research fields: 
Հայ-օսական լեզվամշակութային առընչություններ (ընդհանուր հնդեվրոպական ժառանգություն, «կովկասյան» ենթաշերտ, իրանական միջնաշերտ, առասպելները եւ էպոսները, փոխադարձ փոխառություններ)
Հայ բանագիտություն եւ առասպելաբանություն Համեմատական դիցաբանություն եւ էպոսագիտություն
Իրանական եւ հայկական լեզվաբանություն (ստուգաբանություններ, բառագիտություն), քաղաքային եւ գյուղատնտեսական ոլորտներին վերաբերող եզրաբանության քննություն
Իրանական ժողովուրդների ինքնության խնդիրներ
Առաջավոր Ասիայի եւ Կովկասի սկյութական ցեղերի պատմություն, լեզու եւ մշակույթ
E-mail: 
torq.dalalyan@iae.am