Error message

 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in drupal_environment_initialize() (line 699 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in drupal_environment_initialize() (line 700 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in drupal_environment_initialize() (line 701 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in drupal_environment_initialize() (line 704 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in drupal_environment_initialize() (line 706 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in include_once() (line 302 of /home/iaeam/public_html/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in include_once() (line 303 of /home/iaeam/public_html/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in include_once() (line 311 of /home/iaeam/public_html/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in include_once() (line 318 of /home/iaeam/public_html/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in drupal_settings_initialize() (line 826 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in drupal_settings_initialize() (line 835 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: session_name(): Session name cannot be changed after headers have already been sent in drupal_settings_initialize() (line 838 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).

Արտաշատ մայրաքաղաքի երրորդ նորահայտ արխիվը

2013 թ. Արտաշես Առաջինի (մ.թ.ա. 189-160 թթ.) կառուցած Ապոլոնի տաճարից 90 մ. հեռավորության վրա գտնվող երկու սենյակից բաղկացած բաղնիքի հարավ-արևելյան կողմում բացված համակառույցի սենյակներից մեկի հարավային որմի վերին հատվածում, հրդեհի մոխրի և ածուխի միջից հայտ են եկել ուշ անտիկ ժամանակաշրջանի արխիվի գոյությունը հավաստող կնքադրոշմներ: Արտաշատից հայտնաբերված երրորդ արխիվի կնքադրոշմները պարսից շահնշահերի դիմապատկերներով են, արևի գնդաձև նշանով, երբեմն ճառագայթներով, իշխանավորների պատկերով, պահլավերեն և հունարեն արձանագրություններով: Հունարեն արձանագրություններով կնքադրոշմերն  ակներևաբար սիրիական են: Կնքադրոշմների թիվը 850 է: Ընթեռնելի են միայն  760-ը: Մովսես Խորենացին իր երկերի էջերում հիշատակում է  անտիկ շրջանի մի քանի` պալատական, տաճարական, հարկային արխիվներ: Արտաշատի նորահայտ արխիվը ակներևաբար տաճարականի մի հատվածն է: Արխիվը ինքստինքյան վկայում է  քաղաքի գործարար աշխույժ կյանքի, զարգացած վավերագրերի գրառման կատարելագործված ձևերի մասին:

Ուսումնասիրության խնդիր է պարզել Արտաշատի արխիվի կապերը, բացի Սասանյան Պարսկաստանից նաև այլ երկրների հետ ունեցած աղերսների մասին:

 

Մկրտիչ Զարդարյան