Դվին քաղաքը և նրա պեղումները. 2010-2014թթ. պեղումների հիմնական արդյունքները