Դվինը անտիկ ժամանակաշրջանում

Մ.թ.ա. III հազարամյակից միչև XIII դարն ընդգրկող բազմաշերտ Դվին հնավայրի անտիկ ժամանակաշրջանի մշակութային շերտի բնութագիրը կներկայաց­վի 2011-2015 թթ. պեղումների արդյունքների ուսումնասիրու­թյամբ: Պեղում­ներով բացահայտված հնագիտական փաստացի նյութի համեմատական վերլուծությամբ կլուսաբանվի Դվինի անտիկ շրջանի շերտագրական պատկերը: Տվյալ հետազոտությունը կնպաստի Դվին հնավայրի պատմության ամբողջական նկարա­գրի վերականգմանը:

 

Գայանե Քոչարյան