Հնագիտության եվ ազգագրության ինստիտուտի աշխատություններ 1

 

ՀՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱԶԳԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ ԱՇԽԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

1

 

ՀԱՅ ԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹ

XVII

 

ԱՎԱՆԴԱԿԱՆԸ ԵՎ ԱՐԴԻԱԿԱՆԸ ՀԱՅՈՑ ՄՇԱԿՈՒՅԹՈՒՄ

ՍՏԵՓԱՆ ԼԻՍԻՑՅԱՆԻ ԾՆՆԴՅԱՆ 150-ԱՄՅԱԿԻՆ ՆՎԻՐՎԱԾ ԺՈՂՈՎԱԾՈՒ

 

ԵՐԵՎԱՆ

ՀԱԻ ՀՐԱՏԱՐԱԿՉՈՒԹՅՈՒՆ

2018

 

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ներածություն

 

1. Ստեփան Լիսիցյան (ծննդյան 150-ամյակի առթիվ)

Լիլիա Վարդանյան

 

 

I. ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, ԻՆՔՆԱՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, ՍՐԲԱԴԱՍՈՒՄ

 

2. «Թշնամու» կերպարի ձևավորման մեխանիզմները` որպես բռնության զանգվածայնությունն ապահովող գործոններ Հայոց ցեղասպանության համատեքստում

Հասմիկ Գրիգորյան

 

3. Մուսա լեռան հերոսամարտը՝ ըստ ականատես վերապրողների վկայությունների

Վերժինե Սվազլյան

 

4. Անդրանիկ. բանահյուսական կերպարը

Ալվարդ Ղազիյան

 

5. Հայոց ցեղասպանության նահատակների սրբադասումը՝ որպես մշակութային երևույթ

Հարություն Մարության

 

 

II. ՍՏԱԼԻՆԻԶՄ. ԵՐԵԿ ԵՎ ԱՅՍՕՐ

 

6. Кампания этнической депортации армян в 1949 г. и подконтингент «турки» среди спецпереселенцев «с Черноморского побережья»

Грануш Харатян

 

7. Ալթայան աքսորը՝ որպես նորամուծությունների աղբյուր

Լևոն Աբրահամյան

 

8. Անաստաս Միկոյանի արձանի տեղայնացումը՝ որպես «հիշողության վայր»

Հասմիկ Կնյազյան

 

 

III. ՀԻՆ ՈՒ ՆՈՐ ԳԱՂԹԱԿԱՆ-ՓԱԽՍՏԱԿԱՆ-ՆԵՐԳԱՂԹՅԱԼՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ

 

9. Սերնդափոխության հիմնախնդիրները հայրենակցական միություններում

Աննա Մարկոսյան

 

10. «Պանդի ուխտը»՝ որպես գետաշենցիների ինքնության հարացույց

Գայանե Շագոյան, Արսեն Հակոբյան, Վիկտորիա Խուրշուդյան

 

11. Ադրբեջանահայ փախստականների (1988-1992 թթ.) ինտեգրման  և քաղաքացիության ձեռքբերման գործընթացը

Շուշանիկ Ղազարյան

 

12. Հայաստան տեղափոխված սիրիահայերի հարմարվելու գործընթացը

Արմենուհի Ստեփանյան

 

13. Լեզուն որպես սիրիահայերի մշակութային ադապտացիայի կարևոր բաղադրիչ (էթնոսոցիոլոգիական ուսումնասիրություն)

Գայանե Հակոբյան

 

 

IV. ԹԱՆԳԱՐԱՆԱՅԻՆ ԻՐԵՐԻ ԱԶԳԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

14. Փողի տեսակները և դրանց ծիսական նշանակությունը

Արմինե Զոհրաբյան

 

15. Հայկական գորգերի հորինվածքների ու զարդաձևերի դրսևորումները միջնադարյան իսպանական գորգերում

Լիլիա Ավանեսյան

 

16. Վիշապազարդ վզնոցներ

Աստղիկ Իսրայելյան

 

17. К вопросу о популяризации этнографических артефактов и коллекций в современных условиях рыночных отношений

Лианна Геворкян

 

 

V. ՀԱՎԱՏՔ, ԾԵՍ ԵՎ ՏՈՆ

 

18. Трепанации в эпоxу поздней бронзы и в раннем железном веке (по антропологическим материалам из могильников с территории Лорийского района Армении)

Анаит Худавердян, Сурен Обосян

 

19. Հրաշքի գործոնը Մոկաց կրոնաեկեղեցական ավանդություններում

Էսթեր Խեմչյան

 

20. Մարմնից դուրս գտնվող հոգին հայկական հրաշապատում հեքիաթներում

Թամար Հայրապետյան

 

21. Աստվածահայտնության քառասնորդաց (հիսնակաց) պահքը (պատմական համառոտ ակնարկ)

Հասմիկ Աբրահամյան

 

22. Աղվանքում Վարազ-Տրդատի վահանով վերաբերման ծեսի մասին

Արտակ Դաբաղյան

 

23. Թատերականացված ծեսի սեղմ արտացոլումը մի բուսանվան մեջ

Էմմա Պետրոսյան, Զարուհի Սուջյան

 

24. Թաղումներ, որոնք կարելի է լուսանկարել և թաղումներ, որոնք չի կարելի լուսանկարել

Սմբատ Հակոբյան

 

25. Սամցխե-Ջավախքի հայ կաթոլիկ համայնքը (պատմազգագրական ուսումնասիրության փորձ)

Սոսե Գրիգորյան

 

 

VI. ՍՐԲԱՎԱՅՐ ԵՎ ԵԿԵՂԵՑԻ

 

26. Արագածի Տիրինկատար սրբավայրը

Արսեն Բոբոխյան

 

27. Միջնադարյան Սաղմոսավանքի սրբությունները

Աշոտ Մանուչարյան

 

28. Կասիոս լեռը Անտիոքի շրջանի հայոց աւանդազրոյցներուն եւ հաւատալիքներուն մէջ

Յակոբ Չոլաքեան

 

29. Երկու եկեղեցի, երկու համայնք. նորակառույց եկեղեցիների կրոնա-սոցիալական ենթատեքստը

Յուլիա Անտոնյան

 

 

VII. ԺԱՄԱՆՑ

 

30. Սրճարանային միջավայրը Երևանում. արևելյան տարածք՝ արևմտյան հետագծով

Գոհար Ստեփանյան

 

31. Ազատ ժամանակի կառուցվածքի փոփոխությունները Հայաստանի Հանրապետության քաղաքային բնակավայրերում

Ռուբեն Օհանջանյան

 

 

VIII. ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԽՈՍՈՒՅԹ ԵՎ ՎԱՐՔ

 

32. Մշակույթի և արդի մի շարք հիմնախնդիրների փոխառնչությունները հայաստանյան հանրային ընկալումներում

Նիկոլ Մարգարյան, Մելինե Թորոսյան

 

33. Միջսեռային հաղորդակցության որոշ առանձնահատկություններ հետխորհրդային Հայաստանում

Լիլիթ Մանուկյան

 

 

IX. ԵՐԿՐԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՀԱՎԱՔՉՈՒԹՅՈՒՆ

 

34. Երկրագործական մշակույթը Հայաստանում 17-րդ դարում՝ ըստ պատմագիրներ Զաքարիա Քանաքեռցու և Զաքարիա Ագուլեցու

Քրիստինե Պապիկյան

 

35. Վայրի մրգերի հավաքչության արդի դրսևորումները Լոռիում

Անժելա Ամիրխանյան

 

 

X. ՀԵՐՈՍԱՎԵՊ

 

36. Հայ ժողովրդական հերոսական էպոսը

Արմեն Պետրոսյան

 

37. Արամ Ղանալանյանը` «Սասնա ծռեր» հերոսավեպի պատումների գրառող և վերամշակող

Աննա Պողոսյան

 

38. Կրոնածիսական տարրերը «Սասնա ծռեր» հերոսավեպում

Սարգիս Հարությունյան

 

 

XI. ՀԵՔԻԱԹ

 

39. Նվիրատու և խորհրդատու կենդանիները հայ ժողովրդական հեքիաթներում

Մարինե Խեմչյան

 

40. Հեքիաթասացությունը մեր օրերում

Նվարդ Վարդանյան

 

 

XII. ԲԱՆԱՀՅՈՒՍԱԿԱՆ ՓՈՔՐ ԺԱՆՐԵՐ

 

41. Մանկական զվարճախոսությունների թեմատիկ դրսևորումները

Արմեն Սարգսյան

 

42. Բանահյուսական և ազգագրական նյութերի կենցաղավարումը Արարատի մարզի Վեդու տարածաշրջանում

Սվետլանա Վարդանյան, Հասմիկ Մարգարյան

 

43. Հայերեն յուրահատուկ բառեր Թուրքիայի համշենցիների խոսվածքում

Սերգեյ Վարդանյան