Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի աշխատություններ 3

Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի աշխատություններ, 3: / ՀՀ ԳԱԱ հնագիտ. և ազգագր. ինստ.: Խմբ. Տ. Դալալյան, Ռ. Հովսեփյան, Ա. Բաբաջանյան, – Եր., ՀԱԻ հրատ., 2019. – 252 էջ:

Հեղինակներ / Authors: 
Տորք Դալալյան
Ռոման Հովսեփյան
Աստղիկ Բաբաջանյան
Աղբյուր / Source: 
ՀԱԻ
Տարի / Year: 
2019
No.: 
3
Վայր / Place: 
Երևան
Երկիր / Country: 
Հայաստան
Ֆայլեր / Files: 
Պիտակ / Tag: 
ՀԱԻԱ
PIAE
աշխատություններ
proceedings
հնագիտություն
ազգագրություն