ԹԱՐՄԱՑՈՒՄ: ՀՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ, ԱԶԳԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, ԲԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ. ՄԻՋԳԻՏԱԿԱՐԳԱՅԻՆ ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐ

ԹԱՐՄԱՑՈՒՄ

Երիտասարդ գիտնականների 17-րդ  գիտաժողով 

ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ, Երևան

14-15 դեկտեմբեր, 2023

 

ՀՀ ԳԱԱ ՀԱԻ երիտասարդ գիտնականների խորհուրդը հրավիրում է հետազոտողների, գիտաշխատողների, ասպիրանտների (մինչև 40 տարեկան) և ԲՈՒՀ-ում ուսումնառող ուսանողների (մագիստրատուրա և բակալավրիատի 4-րդ կուրս)՝ մասնակցելու ՀԱԻ 17-րդ երիտասարդական գիտաժողովին: Գիտաժողովը միջգիտակարգային է և ընդգրկում է  հետևյալ  ոլորտները՝

  • Հնագիտություն
  • Ազգագրություն և մշակութային մարդաբանություն
  • Բանագիտություն
  • Պատմություն
  • Սոցիոլոգիա
  • Հոգեբանություն

Մասնակցության համար անհրաժեշտ է ներկայացնել՝

  1. Աբստրակտ՝ PDF ֆորմատով, առավելագույնը 300 բառ: Աբստրակտը ձևավորել նշված հաջորդականությամբ՝ հեղինակի անուն, ազգանուն, հաստատություն, զեկուցման վերնագիր, բանալի բառեր (մինչև 10-ը), աբստրակտի տեքստ: Աբստրակտը պետք է արտահայտի հետազոտության համառոտ բնութագիրը, առաջադրված խնդիրը՝ հստակ նշելով ընտրված տեսական մոտեցումները և մեթոդաբանությունը:
  2. Գիտաշխատողների և ասպիրանտների դեպքում մասնագիտական ինքնակենսագրություն (CV):
  3. Ուսանողների դեպքում գիտական ղեկավարի երաշխավորագիր։

Աբստրակտները մինչև 2023 թ. նոյեմբերի 20  (ուշ ուղարկված հայտերը չեն ընդունվելու) կարող եք ուղարկել ysc.iae.arm@gmail.com էլ․ հասցեին։

Ընտրված զեկուցումների հեղինակները կտեղեկացվեն մինչև 2023 թ. դեկտեմբերի 4։

 

Զեկուցումների տևողությունը` 15 րոպե:

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար կարող եք գրել ysc.iae.arm@gmail.com հասցեին:

 

ՀՀ ԳԱԱ ՀԱԻ երիտասարդ գիտնականների խորհուրդ
Հասցե` Երևան, 0025, Չարենցի փ., 15
Հեռ.` (+374) 10 55 68 96,  Էլ. հասցե ysc.iae.arm@gmail.com

Հնգ, 12/14/2023 - 10:30 - Ուրբ, 12/15/2023 - 17:30

Send to