Արքետիպային հարակցուﬓերը հայկական հրաշապատում հեքիաթներում և վիպապատմական բանահյուսության ﬔջ

Արքետիպային հարակցուﬓերը հայկական հրաշապատում հեքիաթներում և վիպապատմական բանահյուսության ﬔջ / Թ. Հայրապետյան: – Երևան: Գիտություն, 2016. – 462 էջ

Հեղինակներ / Authors: 
Թամար Հայրապետյան
Աղբյուր / Source: 
ՀԱԻ
Տարի / Year: 
2016
Վայր / Place: 
Երևան