ԳԱՐԵԳԻՆ ՍՐՈՒԱՆՁՏԵԱՆՑ – 180

Գարեգին եպիսկոպոս Սրվանձտյանցի ծննդյան 180-ամյակին նվիրված գիտաժողովի ծրագիր և զեկուցումների ամփոփագրեր

Հեղինակներ / Authors: 
Տորք Դալալյան
Աղբյուր / Source: 
ՀԱԻ
Տարի / Year: 
2021
Վայր / Place: 
Երևան