Կիմերները և սկյութերը Հայկական Լեռնաշխարհի արևելքում (ըստ հնագիտական տվյալների)

Է.00.03 - ‹‹Հնագիտություն›› մասնագիտությամբ պատմական գիտությունների դոկտորի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսության սեղմագիր

Հեղինակներ / Authors: 
Գարեգին Թումանյան
Աղբյուր / Source: 
ՀԱԻ
Տարի / Year: 
2021
Վայր / Place: 
Երևան