Մշակութային քաղաքականության նոր համակարգի ձևավորումը Հայաստանում. խորհրդային ավանդույթը, ազգային ռեսուրսները և եվրոպական հեռանկարները (20-րդ դարի վերջ և 21-րդ դարի սկիզբ)

թեկնածուական ատենախոսության սեղմագիր

Հեղինակներ / Authors: 
Մուրադյան Հայկուհի
Աղբյուր / Source: 
ՀԱԻ
Տարի / Year: 
2021
Վայր / Place: 
Երևան