ՈՒեդուրիէթիունի երկրի հնագիտական ժառանգությունը

ՈՒեդուրիէթիունի երկրի հնագիտական ժառանգությունը, գիտաժողով` նվիրված հայ հնագետ Աշխարհբեկ Քալանթարի հիշատակին, Էրեբունի պատմահնագիտական արգելոց-թանգարան

Տարի / Year: 
2020
Վայր / Place: 
Երևան