Հեռափոխելով քաղաքը. մարդաբանական դիտանկյուն

Միջազգային գիտաժողովի ծրագիր

3-7 մայիսի, 2021 թ.

Հեղինակներ / Authors: 
ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ
Աղբյուր / Source: 
ՀԱԻ
Տարի / Year: 
2021
Ամիս / Month: 
մայիս
Վայր / Place: 
Երևան