ԱԿԱԴԵՄԻԿՈՍ ՀՈՎՍԵՓ ՕՐԲԵԼՈւ ԳԻՏԱԿԱՆ ԺԱՌԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆԸ

Հանրապետական գիտաժողովի ծրագիր

Ծաղկաձոր, հոկտեմբերի 29-30, 2022 թ.

Հեղինակներ / Authors: 
Օրբելի եղբայրների տուն-թանգարան
ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ
Տարի / Year: 
2022